logo mjobacks

PLANERAT PROJEKT

Utblick BåstadÖversikt

Översikt över Utblick Båstad.
Hus B & C utgör etapp 1 i Utblick Båstad.

Högt upp på kullarna i Sinarpsdalen ståtar Utblick Båstad. Området kommer att fint interagera med omgivande natur. Innergården kännetecknas av en genuin gårdskänsla med plats för cykelparkering, grönytor och gårdsgångar.